Stavomodul s.r.o. – věncovky
Snadněji už to nejde!

Věnce

Ztracené bednění věnců

Vyrábíme ztracené bednění ztužujících věnců o standardní výšce 250 mm (lze vyrobit i jinou výšku, dle dohody):

A. "DÍLCOVÉ" věncovky – k sestavení na stavbě, kombinace délek 600 mm a 1000 mm, (zboží skladem)

B. "KRABICOVÉ", celistvé věncovky délky 1000 mm, (zakázkově vyráběno)

  • zateplené – TERMO X, TERMO H, TERMO E
  • nezateplené – MODUL, TERMO X

Pro všechny druhy a tloušťky zdiva věncovky zajišťují:

  • nejjednodušší provedení zateplených i nezateplených věnců
  • bednění + zateplení v jednom kroku
  • splnění zpřísněných tepelně-izolačních požadavků
  • splnění statických požadavků funkce ztužujícího věnce, (železobetonového trámu), danou bezkonkurenční velikostí průřezu železobetonového jádra věnce
  • rozměrové požadavky – pro všechny druhy keramického, pórobetonového a vápenopískového zdiva

TERMO UNI ... univerzální "dílcové" řešení, délky sestavené tvarovky v kombinaci délek 600 mm a 1000 mm. Vyšší pracnost při sestavení na stavbě je vyvážena dostupností, menšími dopravními náklady a zejména variabilní polohou izolační vložky (délky 1000 mm), která zamezuje tepelnému mostu mezi spárou sousedních tvarovek, které navíc pevnostně stabilizuje.
Vhodné použití: pro všechny druhy zatepleného (obvodového) i nezatepleného (vnitřního) zdiva. Jediné vhodné řešení pro vlastní připravenou výztuž!
Materiálové provedení: venkovní a vnitřní stěna je z extrudovaného polystyrénu (XPS) tl.40 mm, izolační vložka je z fasádního polystyrénu (EPS F100), bez omezení tloušťky (v sudých rozměrech od tl. 20 mm). Samostatně připravené jsou spojovací pozinkované třmeny s navlečenými speciálními plastovými podložkami a pozinkovanými maticemi.

Věnce (foto 1)
Věnce (foto 2)
Věnce (foto 3)
Věnce (foto 4)

TERMO X ... komfortní "krabicová" tvarovka s využitím kvalitního extrudovaného polystyrénu.
Vhodné použití: pro všechny druhy zatepleného (obvodového) i nezatepleného (vnitřního) zdiva. Vhodné zejména u staveb, kde se nepředpokládá rychlé dokončení povrchových úprav, (nejlépe odolává povětrnostním podmínkám).
Materiálové provedení: venkovní a vnitřní stěna z extrudovaného polystyrénu (XPS), tloušťky 40 mm. Izolační vložka (EPS F100), tloušťky 20, 40, 60, 80, 100 a 120 mm může být součástí venkovní stěny. Stěny jsou již ve výrobě spojeny pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami, doplněnými speciálními podložkami a spojovacím materiálem.

Věnce (foto 5)
Věnce (foto 6)
Věnce (foto 7)
Věnce (foto 8)

TERMO H ... komfortní "krabicová" tvarovka s využitím kombinace materiálu stěn.
Vhodné použití: pro všechny druhy zatepleného (obvodového) zdiva. Vhodné zejména u staveb, kde navazuje dokončení povrchových úprav.
Materiálové provedení: venkovní stěna je z polystyrénové tuhé fasádní desky (EPS F100), tloušťky 60, 80, 100 a 120 mm a vnitřní stěna je z dřevocementové, (heraklitové) desky tloušťky 25 mm. Stěny jsou již ve výrobě spojeny pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami, doplněnými speciálními podložkami a spojovacím materiálem.

Věnce (foto 9)
Věnce (foto 10)
Věnce (foto 11)
Věnce (foto 12)

TERMO E ... komfortní "krabicová" tvarovka s nejmenší hmotností.
Vhodné použití: pro všechny druhy zatepleného (obvodového) zdiva, kde navazuje dokončení povrchových úprav. Zvlášť vhodné je použití při rekonstrukcích, kde je potřebné provést věnec na původní, nerovné, většinou smíšené zdivo velkých tlouštěk.
Materiálové provedení: venkovní stěna je z polystyrénových tuhých fasádních desek (EPS F100), tloušťky 60, 80, 100 a 120 mm a vnitřní stěna je z polystyrénových tuhých fasádních desek (EPS F100) tloušťky 60 mm. Stěny jsou již ve výrobě spojeny pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami, doplněnými speciálními podložkami a spojovacím materiálem.

Věnce (foto 13)
Věnce (foto 14)
Věnce (foto 15)
Věnce (foto 16)

MODUL ... nezateplená tuhá komfortní "krabicová" tvarovka.
Vhodné použití: pro všechny druhy nezatepleného zdiva o menších tloušťkách. Zvlášť vhodné pro zdivo o malých tloušťkách stěn, kde se nezmenšuje velikost betonového jádra věnce pro všechny druhy nezatepleného zdiva.
Materiálové provedení: venkovní a vnitřní stěna je z dřevocementové (heraklitové) desky tloušťky 25 mm. Stěny jsou již ve výrobě spojeny pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami, doplněnými podložkami a pozinkovaným spojovacím materiálem.

Věnce (foto 17)
Věnce (foto 18)
Věnce (foto 19)
Věnce (foto 20)

Montáž námi vyrobených věncovek zvládnou nejen firmy, ale i svépomocní stavebníci – a výsledná práce je výrazně lepší než tato práce profesionální firmy ...

I takhle může dopadnout práce profesionální firmy