Stavomodul s.r.o. – věncovky
Snadněji už to nejde!

Věnce

Ztracené bednění věnců

Ztracené bednění ztužujících věnců je připraveno ve formě tvarovek a dílců, v různých materiálových variantách, k nejjednoduššímu provedení zateplených a nezateplených železobetonových věnců na stavbě.

Tvarovky "krabicové" mohou být již ve výrobě doplněny nasunutým košem Kari, nahrazujícím smykovou výztuž – třmínky.
Montáž zvládnou nejen firmy, ale i svépomocní stavebníci – a výsledná práce výrazně lepší než tato práce profesionální firmy ...

I takhle může dopadnout práce profesionální firmy

Pro všechny druhy zdiva věncovky zajišťují:

SORTIMENT VĚNCOVEK o standardní výšce 250 mm (lze vyrobit i jinou výšku, dle dohody):

A. Dílcové věncovky – (k sestavení na stavbě), délky 600 mm

B. Celistvé (krabicové) věncovky (délky 1000 mm)

  • zateplené (TERMO X, TERMO H, TERMO E)
  • nezateplené (MODUL)

TERMO HOBBY ... univerzální "dílcové" řešení, délky sestavené tvarovky 600 mm. Vyšší pracnost při sestavení na stavbě je vyvážena dostupností, menšími dopravními náklady a zejména variabilní polohou izolační vložky (délky 1000 mm), která zamezuje tepelnému mostu mezi spárou sousedních tvarovek, které navíc pevnostně stabilizuje.
Vhodné použití: pro všechny druhy zatepleného (obvodového) i nezatepleného (vnitřního) zdiva. Jediné možné řešení pro vlastní připravenou výztuž!
Materiálové provedení: venkovní a vnitřní stěna je z extrudovaného polystyrénu (XPS) tl.40 mm, izolační vložka je z fasádního polystyrénu (EPS), bez omezení tloušťky (v sudých rozměrech od tl. 20 mm). Samostatně připravené jsou spojovací pozinkované třmeny s navlečenými speciálními plastovými podložkami a pozinkovanými maticemi.

Věnce (foto 1)
Věnce (foto 2)
Věnce (foto 3)
Věnce (foto 4)

TERMO X ... komfortní "krabicová" tvarovka s využitím kvalitního extrudovaného polystyrénu.
Vhodné použití: pro všechny druhy zatepleného (obvodového) i nezatepleného (vnitřního) zdiva. Vhodné zejména u staveb, kde se nepředpokládá rychlé dokončení povrchových úprav, (nejlépe odolává povětrnostním podmínkám).
Materiálové provedení: venkovní a vnitřní stěna z extrudovaného polystyrénu (XPS), izolační vložka (XPS) – je součástí venkovní stěny, (bez omezení tloušťky). Stěny jsou již ve výrobě spojeny pozinkovanými závitovými tyčemi - sponkami, doplněnými speciálními podložkami a spojovacím materiálem.

Věnce (foto 5)
Věnce (foto 6)
Věnce (foto 7)
Věnce (foto 8)

TERMO H ... komfortní "krabicová" tvarovka s využitím kombinace materiálu stěn.
Vhodné použití: pro všechny druhy zatepleného (obvodového) zdiva. Vhodné zejména u staveb, kde navazuje dokončení povrchových úprav.
Materiálové provedení: venkovní stěna je z polystyrénové tuhé fasádní desky (EPS F100) od tl. 60 mm (dále bez omezení) a vnitřní stěna je z dřevocementové (heraklitové) desky tl. 25 mm. Stěny jsou již ve výrobě spojeny pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami, doplněnými speciálními podložkami a spojovacím materiálem.

Věnce (foto 9)
Věnce (foto 10)
Věnce (foto 11)
Věnce (foto 12)

TERMO E ... komfortní "krabicová" tvarovka s nejmenší hmotností.
Vhodné použití: pro všechny druhy zatepleného (obvodového) zdiva, kde navazuje dokončení povrchových úprav. Zvlášť vhodné je použití při rekonstrukcích, kde je potřebné provést věnec na původní, většinou smíšené zdivo velkých tlouštěk.
Materiálové provedení: venkovní stěna je z polystyrénových tuhých fasádních desek (EPS F100) od tl. 60 mm (dále bez omezení) a vnitřní stěna je z polystyrénových tuhých fasádních desek (EPS F100) tl. 60 mm. Stěny jsou již ve výrobě spojeny pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami, doplněnými speciálními podložkami a spojovacím materiálem.

Věnce (foto 13)
Věnce (foto 14)
Věnce (foto 15)
Věnce (foto 16)

MODUL ... nezateplená tuhá komfortní "krabicová" tvarovka.
Vhodné použití: pro všechny druhy nezatepleného zdiva o menších tloušťkách. Zvlášť vhodné pro zdivo o malých tloušťkách stěn, kde se nezmenšuje velikost betonového jádra věnce.
Materiálové provedení: venkovní a vnitřní stěna je z dřevocementové (heraklitové) desky tl. 25 mm. Stěny jsou již ve výrobě spojeny pozinkovanými závitovými tyčemi – sponkami, doplněnými podložkami a pozinkovaným spojovacím materiálem.

Věnce (foto 17)
Věnce (foto 18)
Věnce (foto 19)
Věnce (foto 20)

Informace a technická pomoc: telefonicky na čísle (+420) 601 234 140, e-mail: info@stavomodul.cz

Kam dál: Překlady  |  Ceník a porovnání věnců a překladů   |  Nejčastější dotazy stavebníků  |  Kontakt  |  Úvod