Stavomodul s.r.o. – věncovky
Snadněji už to nejde!

Překlady

Ztracené bednění překladů

Ztracené bednění překladů využívá věncové tvarovky v "dílcovém" nebo "krabicovém" provedení, v různých variantách řešení – viz část "VĚNCE".

Vyrábí se zakázkově v provedení, které doplňuje bednění věnců pro:

ZÁKLADNÍ VARIANTA rovných tvarovek překladů TERMO UNI:

Vychází ze ztraceného bednění věnců TERMO UNI, dělené na více částí, kpřesnému dořezu na stavbě (polystyrén se dořezává snadněji než zdící tvarovka). Součástí dodávky je samostatné dno vložené (EPS F100 tl.20 mm) nebo dno podložené (XPS tl.50 mm). Součástí může být i zesílený koš Kari, nahrazující smykovou výztuž – třmínky. Podélná nosná výztuž není součástí, aby bylo vždy dodrženo projekční řešení, dané statickým návrhem.

Montáž našich tvarovek s podepřením tvarovek zvládnou nejen firmy, ale i svépomocní stavebníci – a výsledek dopadne podstatně lépe, než tato práce profesionální firmy z pórobetonových věncovek ...

I takhle může dopadnout práce profesionální firmy

Bednění překladů (na všechny druhy zdiva, ve standardní výšce 250 mm) zajistí:

  • snadné řešení zateplených i nezateplených překladů
  • bednění + zateplení v jednom kroku
  • splnění zpřísněných tepelně-izolačních požadavků
  • splnění statických požadavků funkce překladu – žb. trámu danou bezkonkurenční velikostí průřezu železobetonového jádra, včetně možnosti využití vložených válcovaných nosníků
  • rozměrové požadavky – vyráběné rozměry tvarovek i izolace zohledňují požadavky stavby a projektu (např. i změnou výšky tvarovky překladu)

Tvarovky rovných překladů

Překlady (foto 1)
Překlady (foto 2)
Překlady (foto 3)
Překlady (foto 4)

Tvarovky rovných překladů s vloženými válcovanými nosníky

Překlady (foto 5)
Překlady (foto 6)
Překlady (foto 7)
Překlady (foto 8)

Tvarovky obloukových překladů

Překlady (foto 9)
Překlady (foto 10)
Překlady (foto 11)
Překlady (foto 12)

Tvarovky překladů žaluziových (roletových)

Překlady (foto 13)
Překlady (foto 14)
Překlady (foto 15)
Překlady (foto 16)