Věncovky
 

VĚNCE


Ztracené bednění věnců TERMO Ekonomik a MODUL Ekonomik


Ztracené bednění ztužujících věnců je připraveno ve formě tvarovek, (v různých materiálových variantách), k nejjednodušší a progresívní výstavbě zateplených a nezateplených železobetonových věnců na stavbě. Stěny tvarovek, nejčastěji z polystyrénových tuhých desek tl. 60 mm až 200 mm a z dřevocementových (heraklitových desek) tl. 25 mm jsou již ve výrobě spojeny pozinkovanými závitovými tyčemi - sponkami, doplněnými spec. podložkami a spojovacím materiálem.
Tvarovka může být již ve výrobě doplněna nasunutým košem Kari, nahrazujícím smykovou výztuž – třmínky.
Montáž zvládnou nejen firmy, ale i svépomocní stavebníci.

... a dopadne podstatně lépe než tato práce profesionální firmy ...

I takhle může dopadnout práce profesionální firmy


Pro řešení věnců (na všechny druhy zdiva):
. nejjednodušší řešení zateplených i nezateplených věnců
. bednění + zateplení v jednom kroku
. splnění zpřísněných tepelně-izolačních požadavků
. splnění statických požadavků funkce ztužujícího věnce – žb. trámu danou bezkonkurenční velikostí průřezu železobetonového jádra
. rozměrové požadavky - vyráběné rozměry tvarovek i izolace zohledňují díky zakázkové výrobě požadavky stavby a projektu


SORTIMENT - vhodnost použití tvarovek:

TERMO Ekonomik E ... pro použití na obvodové zdivo a zejména při rekonstrukcích, kde je potřebné provést věnec na původní, většinou smíšené zdivo velkých tlouštěk

Věnec TEE


TERMO Ekonomik H ... pro nejčastější použití na obvodové keramické a pórobetonové zdivo, tloušťky 300 až 500 mm

Věnec TEH


MODUL Ekonomik ... pro použití na vnitřní nosné zdivo a obvodové zdivo z keramických, pórobetonových a vápenocementových tvárnic, tloušťky 200 až 300 mm

Věnec ME


FOTA Z REALIZACÍ:

Věnce V1 Věnce V2

Věnce V3 Věnce V4

Věnce V5 Věnce V6

Věnce V7 Věnce V8


Otázky použití, správnosti montáže, povrchových úprav věncových tvarovek a možnosti dopravy ... viz část NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Informace a technická pomoc: tel. 601 234 140, e-mail: info@stavomodul.cz


Hlavní nabídka  |  Překlady  |  Ceník a porovnání  |  Nejčastější dotazy stavebníků


Věncovky    © STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz