Věncovky
 

PŘEKLADY


Ztracené bednění překladů TERMO a MODUL


Ztracené bednění překladů je připraveno ve formě tvarovek, (v různých materiálových variantách), ke snadné výstavbě zateplených a nezateplených železobetonových překladů na stavbě, obvodových i vnitřních nosných zdech.

Tvarovky ztraceného bednění překladů jsou obvykle připraveny na celkovou délku překladů, z jedné nebo více částí (u delších překladů).
Součástí tvarovky je dno (vložené či podložené), heraklitové či polystyrénové a nasunutý zesílený koš Kari, nahrazující smykovou výztuž – třmínky. Podélná nosná výztuž není součástí, aby byl dodržen původní návrh daný projektem.

Montáž zvládnou s jednoduchým podepřením nejen firmy, ale i svépomocní stavebníci.

... a dopadne podstatně lépe než tato práce profesionální firmy z pórobetonových prvků ...

I takhle může dopadnout práce profesionální firmy


Pro řešení překladů (na všechny druhy zdiva):
. snadné řešení zateplených i nezateplených překladů
. bednění + zateplení v jednom kroku
. splnění zpřísněných tepelně-izolačních požadavků
. splnění statických požadavků funkce překladu – žb. trámu danou bezkonkurenční velikostí průřezu železobetonového jádra,
včetně využití vložených válcovaných nosníků
. rozměrové požadavky - vyráběné rozměry tvarovek i izolace zohledňují díky zakázkové výrobě požadavky stavby a projektu


SORTIMENT TVAROVEK PŘEKLADŮ

TERMO ... pro použití na obvodové zdivo novostaveb a při rekonstrukcích, v tloušťkách zdiva 300 až 500 mm

Stěny zateplených překladových tvarovek TERMO jsou z vnějších polystyrénových tuhých desek tl. 60 mm (až 160 mm) a z vnitřních dřevocementových (heraklitových desek) tl. 25 mm, které jsou již ve výrobě spojeny třmeny z pozinkované pásoviny, doplněnými spec. podložkami a spojovacím materiálem. Součástí je dno (vložené či podložené), heraklitové či polystyrénové a nasunutý zesílený koš Kari.

Překlad T


MODUL ... pro použití na vnitřní nosné zdivo a obvodové zdivo z keramických, pórobetonových a vápenocementových tvárnic, tloušťky 200 až 300 mm, zakázkově i silnějších.

Obě stěny nezateplených překladových tvarovek MODUL jsou z dřevocementových (heraklitových desek) tl. 25 mm, které jsou již ve výrobě spojeny třmeny z pozinkované pásoviny, doplněnými spec. podložkami a spojovacím materiálem.
Součástí je heraklitové vložené dno a nasunutý zesílený koš Kari.

Překlad M


FOTA Z REALIZACÍ:

Překlady 1 Překlady 2

Překlady 3 Překlady 4

Překlady 5 Překlady 6


Otázky použití, správnosti montáže, povrchových úprav věncových tvarovek a možnosti dopravy ... viz část NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Informace a technická pomoc: tel. 601 234 140, e-mail: info@stavomodul.cz


Hlavní nabídka  |  Věncovky  |  Ceník a porovnání  |  Nejčastější dotazy stavebníků


Věncovky    © STAVOMODUL s.r.o.    Tel.: (+420) 601 234 140    E-mail: info@stavomodul.cz    Web: www.stavomodul.cz